Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym CzasSzkolen.pl, którego właścicielem jest CDE sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu ul. Robotnicza 4-6/5.
CzasSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do CzasSzkolen.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: CzasSzkolen.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do CzasSzkolen.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez CzasSzkolen.pl.

Pobierane Dane Osobowe

Dane osobowe wymagane: Imię, Nazwisko, adres e-mail. Dane wykorzystywane będą w celach informacyjnych i promocyjnych wynikających z funkcjonowania serwisu. Adres IP jest niezbędny do zabezpieczenia serwisu. Wykorzystywany w celach administracyjnych i statystycznych. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Imię pozwala CzasSzkolen.pl zwracać się do użytkowników po imieniu.
Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez CzasSzkolen.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
Obsługę płatności stanowi system Dotpay.pl
CDE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości CDE sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów CDE sp. z o.o. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych CzasSzkolen.pl.  Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
Przetwarzane Dane Osobowe

Użytkownik bez wiedzy administratora ma prawo zmienić informacje Teleadresowe w wyznaczonym do tego miejscu w serwisie z wyłączeniem adresu e-mail. Za Użytkownika stawia się osobę, która zarejestrowała sie w serwisie i wyraziła akceptację regulaminu. Użytkownik może zmienić swoje dane adresowe również poprzez kontakt mailowy z administratorem bądź kontakt telefoniczny. Użytkownik może zarządzać w każdym momencie usunięcia z bazy danych serwisu poprzez kontakt z administratorem i wyrażenie tej woli w formie pisemnej.
Wyłączenie Odpowiedzialności

CzasSzkolen.pl zostały stworzone, aby wspomagać prowadzenie biznesu. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.
CzasSzkolen.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.