„Ochrona środowiska w każdej firmie  ”

Szkolenie przeznaczone dla firm podlegających obowiązkom w zakresie ochrony środowiska

Zakres  szkolenia :

1. Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje środowiskowe

2. Obowiązek sprawozdawczości i opłat środowiskowych

3. Metody wypełniania sprawozdań środowiskowych

4. Ewidencja środowiskowa

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

6. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory

7. Recykling zużytych pojazdów

8. Sankcje prawne wynikające z niewypełnienia obowiązków środowiskowych

9. Obliczanie opłat produktowych i depozytowych

10. Podstawy prawne